Návrat Krvavého krále

V naší hře si postavu vytváří především sami hráči. Jsou při tom ale v kontaktu s organizátory, kteří jim radí a pomáhají postavy vymýšlet.

Po registraci do hry obdrží hráč kartu postavy, která mu nastolí zásadní otázky, co vlastně chce hrát a zažít. Nejdůležitější otázkou je, zda má být hráčova postava Illen nebo Bytost.

Hra Illenů je o plnění příkazů, žití podle pravidel, potlačování vlastních tužeb, přání a potřeb, loajalitě. Důležitou součástí může být náboženský tlak, ponižování ostatních, manipulace s ostatními a násilí páchaném na ostatních.

Hra za Bytosti je velmi fyzická a citová. Je o propojení, mystice, magii, udržování starých tradic. Zároveň o násilném potlačování přirozenosti, o ztrátě vlastní vůle, důstojnosti a práv.

Po vyplnění karty postavy domluví organizátoři s hráčem, do jaké herní skupiny bude patřit.

​Sněte, přejte si a pište, co chcete hrát. Tento larp vzniká proto, aby si hráči mohli zahrát to, co milují. Klidně recyklujte postavy, zápletky a scény, které jste kdysi hráli a v nějaké obměně by vás rozzářily znovu. Cílem je hrát si a hlavně společně tvořit. A to už před hrou.

Skupiny

Je dobré si pamatovat, že víc hlav víc ví a že v počtu je síla.

A Sever je zlé místo, kde chodit sám se nevyplatí. Bylo by dobré, aby vaše postava patřila do nějaké skupiny. Už jen z toho důvodu, že je pro nás snazší pracovat s postavami, které organicky navazují vztahy v rámci skupiny (to je pak půl práce hotovo!).

Nebráníme se solitérním postavám, ale věříme, že pokud budete patřit k nějaké skupině, rozhodně neprohloupíte.

A za co letos hrát?

Illeni se jdou primárně bavit, dělat bordel, pít, uvolňovat mravy, dělat politiku a bubu na kohokoli slabšího, chudšího a pod. Illeni jsou nadřazení všemu a všem. Budou bojovat o moc mezi císařstvím a velkokrálovstvím. Slavnosti jsou prostě o tom se bavit, vzít si masku a …možná zažít mysterium, záhadu a podivné věci, které se nedají vysvětlit rozumem. Démoni a čarodějnice jsou pro Thorcrestské směšnou nevědeckou pověrou. Pro císařské jsou pověry tou správnou vírou. Pohoršení patří k dobrým mravům. A chudina maká. Jako vždy a všude. Illeni taky mají vzácnou možnost druhé často beztrestně šikanovat.

Bytosti jsou pro mnohé jen legenda. Oni sami mají Illeny za legendární strašáky. A když se brány Avalon otevřou, ocitají se v dávném domově svých předků. Ale jsou tam v bezpečí?

Míšenci. Špinavá krev, podivné sny, okovy spíš na duši než na rukou. Otrocká rasa, která čelí předsudkům, ústrkům a hledá své místo na slunci. Sloužit je zábava. Navíc do vás budou libovolně bodat, bičovat a podobně. 

A nyní slibované skupiny.

OSOBNÍ DRUŽINA VIKTORA DERREWYN

Pán Derrewyn a jeho nejbližší rodina je obklopena mnohými. Seveřani, severští kněží, služebnictvo. Nový pán Lissenu trvá na služebnictvu, které pochází přímo ze Severu. Uzavřená, tajemná skupina, která tu potem a krví bude dávat dohromady staré tradice a hledat způsob, jak opět narovnat páteř a stát se hrdými Seveřany v novém světě. Drsní, neotesaní, uzavření. Ti, co špinavé prádlo vždycky perou doma a v tichu. Nebezpeční, protože málokdy poznáte, co si doopravdy myslí.

REFORMISTÉ SLUNEČNÍ CÍRKVE

Kněží a bývalí Inkvizitoři, kteří věří, že Sluneční bůh nenařídil rigidní církev a nesmyslná dogmata. Je nad nim klatba, zuří náboženská válka. Ale pořád je potřeba pomáhat věřícím. Protože démoni nespí.

LOVCI ČARODĚJNIC

Dávno zapomenuté řemeslo se opět probudilo. Tak akorát včas. Pod vedením nově probuzených Lovců se formují všichni, ve kterých se probudily zvláštní schopnosti vidět a cítit druhy magie a poradit si s nezemskými zlořády. Čekají hledání cesty, vymítací rituály, dilemata, krev a nevděčnost davu.

KOMEDIANTI. To je vždycky super. Opět bude reálná show, takže je to skupina vhodná pro ty, co chtějí tvořit sevřenou skupinku se svými tajemstvími a vnitřním řádem. Budou barevní, hlasití a opravdu budou dělat divadla, kejkle a zábavu. 

INKVIZICE SLUNEČNÍ CÍRKVE. Sluneční církev letos nabízí zajímavou hru. Tradiční dogma vs. reformisté. Bude to jedna větší grupa, která bude řešit nadcházející církevní schizma. A pořád budou moct mučit. A nutit lidi ke zpovědi. Dobrý ne?:))

SLUNEČNÍ RYTÍŘI. Boj s čarodějnicemi nikdy nekončí. Muži zoceleni bojem s ošklivou magií, ženskými podlostmi, žijící v přísném celibátu a řádu. Nejsou jen fanatičtí. Oni vidí na vlastní oči na velmi blízko řádění Valeriánek. A mnohdy jsou jediní, kdo před těmihle nemilosrdnými čarodějnicemi, dokáží chránit nevinné. Za posledních 500 let jejich renomé velmi stouplo. Je to elita elit. Ale tady na Slavnostech Severu je čeká spoustu práce. Ne zábava a veselí.

MÍŠENCI. Primárně skupina sluhů a pomocné síly, která dostala možnost si tady na Severu koupit svou svobodu. A možná je sem táhne i volání krve. Nebo touha po svobodě a sebeurčení. Ostatně několik krvavých vzpour už to za posledních 500 let pár bylo. A jednou třeba uspějí. Důležité je to nevzdat.

BYTOSTI. Co by byl Nový Illen bez Bytostí? Takže budou, ale bude to skupina do určité míry omezená, budou to potomci těch, kteří odešli na Avalon a bude to skupinka, která přijde znovuobjevovat svět svých předků. Dostanou šanci vrátit Mythee duši a život? Každopádně, tahle skupina bude mezinárodní. Ale protože Bytosti budou více než jindy komunikovat nonverbálně, tak vás neznalost angličtiny nebude brzdit. A bude to magic, jak jinak.

OBCHODNÍ SPOLEČNOST NOVÉHO ILLENU. Má někdo chuť si zahrát bezzkrupolozní verzi Východoindické společností? Bojovat za své obchodní zájmy je potřeba pořád a všude.

ZÁSTUPCI CÍSAŘSTVÍ NOVÉHO ILLENU. Císař je náš pán a ochránce a jeho zájmy je potřeba hlídat hlavně na tak křehkém území, jako je Sever. Nenechte Thorncrestské Imperium šidit vaše práva.

ZÁSTUPCI VELKOKRÁLE. Thorncrestské velkokráloství jednou ovládne celý kontinent a možná celý svět. Ale bylo by dobré konečně získat vládu na Severem. Tam by bylo dobré začít. Stačí zatím ohlídat císařské, aby se do Lissenu moc nenaváželi. Ostatně, je to křehké téma i ideologicky. Aby se nám sem nechtěly vrátit staré rody. No fuj, to se nesmí stát. Sláva velkokráli, fuj císaři!