Geografie

Panství Derrewyn

Derrewyn je největším a nejbohatším panstvím na severu Nového Illenu.
Je hraniční oblastí obydleného území a hlubokých Hvozdů, kde se těží dřevo. Přes něj také prochází nejdůležitější cesty a úvozy k Velkým severním horám, kde se těží kovy a drahokamy.

K rozlehlému panství přináleží i pastevecká oblast a jediná úrodná nížina na Severu, kterou pokrývají pole s obilím a brambory.
Na panství žilo poměrně velké množství Bytostí.
S cejchováním Bytostí tu byly značné problémy, proběhlo několik povstání a pár nižších šlechticů se pokusilo svrhnout vládnoucí rod Derrewynů. Ale  Helger Derrrewyn, otec Cyruse a Björna, všechna povstání potlačil.

Cyrus po něm se postaral o to, aby Bytosti na jeho panství poznaly své místo. Mezi Derrewyny a jejich vazaly se velmi dbá na čistotu krve.
Jakékoli smíšené svazky jsou vnímané jako těžký hřích.
Ovšem víra v Slunečního boha tu není tak intenzivní, jako v centrálních zemích.

Po pánu Helgerovi převzal vládu Cyrus Derrewyn.

Jako prvorozený syn převzal panství před sedmi lety. Sever se pod jeho rukou stal silnější, byť drsnější. Vládl tvrdou rukou a lid byl nespokojený, ale raději mlčel. Cyrus Derrewyn byl znám tím, že nešel pro trest daleko.

Svou mocenskou pozici upevnil sňatkem s Adeny Einarr z mocného a bohatého rodu z jihu Nového Illenu.

Zemřel před pěti lety na Slavnostech bez dědice a po jeho mladé vdově se slehla zem.

Jeho mladší bratr Björn, který byl kapitánem jízdní hlídky, nastoupil na jeho místo krátce po jeho smrti a sňatkem s Freyou z rodu Amber spojil dva velké rody, které měly hlavní slovo na Severu.

Björn Derrewyn je téměř pět let nezvěstný. Jeho žena zemřela na Amberu krátce po jeho zmizení. Ani Björn po sobě nezanechal potomka.

Rod je momentálně bez dědice a z jeho sídelního města Severu vládne Místodržící.