O hře

Od časů pradávných žily Děti lesa mezi mohutnými kmeny Šerboru. Les znal jejich písně, jejich křik a všechna zvířata se bála jejich kopí. Děti lesa vládly hvozdu a ten poslouchal jejich přání. Pak se ale svět změnil. Ze strany půlnoční přišla nová hrozba. Písně praví, že daleké severní moře zmrzlo a vytvořilo tak most, který umožnil příchod Lidu plání. Přijeli na čtvernohých zvířatech a nesli zbraně a zbroje vyrobené z kovu, který pálí na dotyk. Přinesli oheň a utrpení.

Lesní lid nedokáže bojovat jako jeden národ. Jeden po druhém umíraly rody Dětí lesa pod drtivým náporem nájezdníků. Marně tkali lešijové svá kouzla, zbytečně vyráželi hejkalové do útoku proti obrněným protivníků. Lesy hořely a byly káceny, měnily se na pole a osady. Krev Lesního lidu se vsákla do země a ta umírala.

Šerbor se stal posledním útočištěm v kraji mezi Černínou a řekou Ztrach. Temná hradba jeho stromů a kouzla rodu Gadua zatím odradila všechny lidské vetřelce. Do hvozdu ale přispěchali uprchlíci ze zničených lesů z širokého okolí.

Srdce lesa je obsahová hra o Lesním lidu - mýtických tvorech ze slovanské mytologie. Hra vychází z her a legend Awainského světa, ve kterém se konají hry Pravda, Raaver Simar, Trny Osudu a další.

Vyprávíme příběh z doby, kdy ze severu přišly lidské kmeny Staršinů a Lesní lid s nimi vede svou zoufalou válku. V jedné z posledních divokých částí země se několik rodů Lesního lidu shromáždil, aby zodpověděli na otázku: je možné lidskou invazi přežít?

Hra se snaží hráčům nabídnout zážitek z hraní tvorů, kteří jsou velice odlišné od lidí. Jinak se oblékají, jinak se chovají, jinak myslí. Jsou to Děti lesa, ale velice vzdálení klasickým fantasy elfům či feyům. Jedná se o lovce a kruté lesní mystiky, kteří vzbuzují strach a přinášejí krev a bolest. Nejsou horší než lidé, ale jejich způsoby jsou pro lidi temné a strašidelné.

Srdce lesa se inspiruje slovanskou mytologií, ale zároveň domorodými kmeny a jejich zvyky. Ať se již jedná o Africké domorodce, nebo o Maory. Používáme etnickou hudbu, domorodé tance a divošské zvyky. To vše ale stále se zřetelem na to, že se nejedná o lidi, ale pradávné lesní tvory a pohybujeme se v českém lese. Hra pracuje s hororovými tématy, jedná se ale spíše o inverzní horor - hráči nemají strach zažívat, ale spíše vyvolávat.