Blagatyn – rod blat Šerboru

Už od časů dávných a pradávných žil Lid vody na hranicích Šerboru. Obýval hluboké tůně a rozsáhlé mokřady. Mezi nimi a Lidem lesa nebylo nepřátelství, ale ani bratrství. Doba je však zlá, když podivní tvorové obcházejí hvozd a tak patriarcha Blagatynů přísahal věrnost Lesnímu králi a stal se členem rady.
Blagatynové se liší od ostatních rodů v Šerboru. Jejich zvyky jsou podivné. Vodníci rodu vládnou a zároveň i bojují a loví. Temnými kouzly chytají duše svých nepřátel a drží je v nádobách z hlíny. Rusalky jsou strážkyněmi vod.

Vodní lid
Postavy z rodu Blagatyn se odlišují od ostatních. Mají jiné kostýmy, zelenou barvu kůže a jsou vnímáni jako něco odlišného. Mají jiné zvyky a sociální strukturu.

Duše a nekromancie
Vodníci umějí chytat duše mrtvých a ovládají magii, která pracuje se smrtí a záhrobím. Množství vlastněných duší navíc určuje společenskou úroveň vodníka.
Postavy
Ichori Blagatyn (vodnický patriarcha)
Mnoho příběhů vypráví o činech Ichoriho. Jeho činy a kouzla vzbuzují strach a respekt u všech Dětí lesa a vydobyly mu místo v radě lešijů. V jeho sídle je nezměrné množství hrnečků s dušemi utonulých, které vzbuzují závist u ostatních vodníků. Je však již stár. Ušlá staletí a temná kouzla se podepsala na jeho těle i duši. Někdy nastane den, kdy bude muset odejít do ústraní a předat rod mladším. Ale Ichori nedopustí, aby nastal v době blízké.

Váel (rusalka, není ve hře od začátku)
S moudrostí přešlých věků hledí Váel na své děti. Je ženou Ichoriho a duší rodu. Její slova jsou moudrá a mírná. Konejší sváry a rozepře a drží rodinu pohromadě. I mezi vílami je ctěna a vážena. Její kouzla jsou spojena s vodou a ve vodě dokáže vidět ozvěny skutků budoucích. Svět se mění a vody přinášejí proroctví utrpení a zkázy.

Česilen (vodník)
Nejstarší Ichoriho syn je v mnoha ohledech jiný než jeho otec. Není mocichtivý, jeho duše je mírná a hloubavá. Nejvíce rozumí obchodu, který jej zavedl na mnohá vzdálená místa a umožnil mu poznat jiné kraje, zvyky a tvory. Jako jeden z mála chápe, že Šerbor je jen malé místo v širém světě, ale že právě zde se může rozhodnout o osudu Dětí lesa. A má plán, jak toho dosáhnout. Ačkoliv Česilen pohrdá touhou po moci, okolnosti jej donutí získat vliv a ovládnout magické síly. I když má dobré srdce, může se stát strůjcem krutých činů. Jeho haré s Šae utrpělo mnoho ran a je otázkou, zda půjde vyléčit.

Širan (vodník)
V Širanově studené hrudi plane ohnivé srdce. Je velký bojovník, dobrý řečník a jeho haré k rusalce Lakšen je silné. Jako mladší Ichoriho syn nemá takový vliv, který by stačil jeho ambicím. Hejkalové, se kterými loví, jej uznávají, ale stále je mezi nimi cizincem. Širan jim však jistě dokáže, že je nejenom stejně dobrý jako oni, ale lepší.

Lakšen (RUSALKA)
Veliký byl den, kdy Lakšen a Širan uzavřeli svoje haré. Její krásná tvář je ozdobou domu Blagatynů a malý vodník, kterého chová, nadějí do budoucna. Lakšen se připravuje na to, aby se jednoho dne stala matriarchou rodu po Vaél. Trápí jí ale obavy a temné stíny. Lakšen však ví, jak jim čelit.

Šae (rusalka)
Šae byla zrozena z temné vody, která poznamenala její tělo i duši. Nezdařené haré s Česilenem a mrtvé děti ji krutě poznamenaly. Necítí se dobře ve společnosti intrikařících a pomlouvajících víl. Pouze plachá Lia si získala její srdce. Lépe je jí mezi hejkaly, kteří nevedou plané hovory a nesoudí ji podle barvy kůže. Nesluší se ale na rusalku, aby trávila svůj čas s hejkaly. Věří ale, že jednou přijde den, kdy ji patriarcha povolí opustit víly a uchopit do ruky čepel.