Bahaki – vyhnanci ze Smrtin

Ne všechny z Dětí lesa žijí v rodech, pod pevnou, ale moudrou vládou lešijů. Co se stane s těmi, kteří se provinili zločiny a byli vyhnáni? S těmi, kteří o svého lešije přišli a nikdo je nepřijal? Stanou se bahaki. Vyhnaní a nechtění, přišli o vše. Nemají jméno, přišli o svá kouzla a budoucnost. Proměnili se z v divoká zvířata, bojující mezi sebou o každý kus jídla v zoufalé touze přežít.
Jedna taková skupina žije i v Šerboru. Kdysi snad většina z nich bývala členy mocného rodu, ale ty časy jsou už dávno zapomenuté. Nouze je donutila živit se mršinami zvířat i jiných z Lesního lidu. Žijí na prokletých místech, protože jen tam se mohou skrýt před kouzly lešijů.

Divocí
Hra za bahaki bude hodně odlišná od hraní postav z jednotlivých rodů. Jsou tím nejdivočejším a nejprimitivnějším, co hra nabízí. Velkou část hry budou trávit pouze spolu. První noc nebudou spát s ostatními, ale pod širým nebem uprostřed lesa (pouze s plachtou nataženou mezi stromy, v případě velkého deště se přesunou do organizátorské báze).

Mrchožrouti
Bahaki se musí živit vším, co najdou. Je jedno, zda se jedná o čerstvě ulovené tvory, nebo zdechliny. Stejně tak nezáleží na tom, zda je jejich potravou zvíře nebo bytost s duší. Jídlo je pro ně esenciální téma a ovlivňuje jejich příběh.

Omezená mluva
Vůdce bahaki nerad používá mnoho slov a nutí i ostatní, aby se dorozumívali spíše posunky, skřeky a symboly.
Postavy
Nur (hejkal)
Jako hejkal by byl na spodu společnosti. Ale mezi bahaki rozhoduje především síla paží a tak je Nur jako nejstarší a nejsilnější hejkal hlavou smečky. To on rozhoduje, kde bude tlupa žít, co bude lovit, jak přežije. Některá jeho rozhodnutí přinesla utrpení a mnozí z bahaki mu jeho činy mají za zlé. Všichni jej ale uznávají a poslouchají. Z minulosti si pamatuje, že slova mohou být zdrojem utrpení a proto nechce, aby je kdokoliv používal, pokud to není nutné. Je třeba stát se šelmami se vším všudy.

Deva (víla)
Deva pamatuje časy, kdy žila ve spojení s lešijem a něco z vílí moudrosti a magie stále zůstalo v jejím nitru. Je jediná, koho vůdce smečky uznává a snad se i bojí. To jí se podařilo ovládnout dřekavače Drúa a jen ona dokáže léčit nemoci a utržená zranění. I když je navenek silná, vědomí bídného života, kterým žije, drásá její duši. Nikdo ve smečky není její krve, ale mladého Rána přijala jako svého chráněnce.

Fír (jezinka)
Fír nikdy nezažila lepší život než nyní ve smečce. Doba předtím byla jen bojem o přežití, ale nyní cítí, že má něco jako rodinu. Nur je jejím partnerem a Fír se ho snaží podporovat, především v jeho střetech s Devou. Fír je v Nurově nepřítomnosti vůdkyní smečky a nelibě nese Devin vliv. Jí nejvíce na srdci leží záhadná úmrtí mezi členy skupiny a snaží se odhalit, co nebo kdo zabíjí její smečku. Na jezinku je výjimečně chytrá a ctižádostivá. Nebo jsou snad všechny jezinky takové, jen jejich obvyklé postavení neumožňuje projevit jejich schopnosti?

Rán (hejkal)
Mladý hejkal, který kdysi býval členem rodu Húarva. Je silný lovec a jednou se snad stane vůdcem smečky. Z důvodů, které zná jen on sám, je propojený se smrtí. Vidí a cítí věci, které nejsou ze světa živých. Nur jej vnímá jako protivníka, ale Rán má ochranu Devy. Těší se také přízni mladé Šezy.

Sánví (víla)
Sánví je druhou družkou Nura. Kdysi možná žila jako víla, ale ta doba je dávno pryč a v její duši nezůstalo z víly nic. Je divoká, tváře má zjizvené a její mysl je sžírána bludy a šílenstvím. Drú je pro ni připomínkou, že kdysi rodu vládl lešij a nenávidí jeho tiché pohledy a vzpomínky, které tím přináší.

Šeza (-)
Mladá Šeza je veselou a nespoutanou duší smečky. Nezná strach a prolézá temná zákoutí lesa a objevuje jeho skrytá tajemství. Neví, co je zač. Byla vychována jako jezinka, ale její rysy jsou odlišné od Fír. Vnímá Ránovy hluboké pohledy, ale sní o jiném, větším světě a věří, že její osud bude jiný, než neustálé skrývání a lov.

Drú (dřekavač)
Moc lešijů dokáže vdechnout život do dřeva a mechu. Tak byl stvořen Drú. Jeho tělo tvoří maso, kůži kůra a listí. Hluboko uvnitř je pak torzo zmučené duše. Není živý, ani mrtvý. Dokáže vnímat lásku i bolest, ale všechny pocity jsou skryty  závojem mlhy. Kdysi byl vyslán, aby bahaki zničil. Deva však dokázala proměnit jeho úkol a on se tak stal otrokem.