Rusalky

Jména a mluva
Rusalky mají stejně jako víly jména se dvěma slabikami (Váel, Sína…). Rusalky podobně jako víly (oproti hejkalům a lešijům) o sobě mluví klasicky v 1. osobě (tedy “já chci”). Mohou však klidně použít i 3. osobu.  
Hraní rusalek
Rusalky se chovají podobně jako víly a platí pro ně stejné informace (viz víly). Vodníci a rusalky jsou na společensky stejné úrovni a mají stejná práva.

Křtiny
Křest, nebo rituál uvedení do života, je takové vodnické vítání občánků. Celý rituál je prostoupen silnou magií a nelze ho brát na lehkou váhu nebo úplně vynechat. Dítě teprve zde dostává jméno a stává se členem vodnického rodu. Je přítomen i patron dítěte, který přísahá, že bude dítě chránit, jako by bylo jeho vlastní. Celá událost je důvodem velkého veselí pro celý rod.
Výběr patrona pro dítě je zcela v režii rodičů (v rámci hry Lakšen a Širana). Patronem může být vodník, hejkal i lešij, ideálně se silným vztahem k rodičům a tím pádem i k dítěti. Stejně tak jméno pro malého vodníčka si rodiče určí sami.
Podoba rituálu není daná. Může například probíhat u vody, kde ponořením dítěte pod hladinu dojde k vytvoření pouta vodníka s vodou apod. Křest bude probíhat ve třetím neragu (sobota cca 21:00).

Haré
Viz víly. Rusalky mohou uzavřít haré pouze s vodníky.
Taly
Rusalky používají taly stejně jako víly (viz víly).

Kouzla
Kouzla rusalek jsou stejná jako u víl. Navíc ale ovládají kletbu, která způsobí utopení. Kletba nejde sesílat na kouzelníky – tedy vodníky, lešije a další. Nepůsobí také na jiné rusalky a bludičky.

Topení
Toto kouzlo funguje jinak, než ostatní. Nemá zaklínadlo a používá se tak, že kouzelník vztáhne obě ruce proti cíli (případně se dotýká jednou rukou vody) a odříkává kletbu. Po cca 10ti vteřinách se oběť začíná topit. Začne se jí špatně dýchat, drží se rukama za krk apod. Po cca minutě cíl kouzla zahyne.

Barvy pro hejkaly
Vodníci nevyužívají čarovných barev jako hejkalové a rusalky je neumí používat tak jako víly.