Rusalky

Rusalky jsou duchové vody. Jako jsou víly svázány se stromem, tak duše rusalek je propojena s tůní, řekou, či jezerem. Rusalky se však nerodí. Jsou stvořeny vodou samotnou. Pokud jejich tůň vyschne nebo je znečištěna, rusalka umírá ve strašlivých bolestech a její zmučená duše se změní na bludičku. Bludička je bytostí napůl živou a napůl mrtvou, která je naplněna záští ke všemu živému a láká svým čarovným světlem lidi a jiné bytosti do hlubokých bažin, kde pak naleznou svou smrt.

Rusalky jsou manželkami vodníků a z jejich spojení se rodí další vodníci.

Rusalky jsou podobné vílám a mohou se naučit stejnou magii jako ony. Tráví tedy většinu času s vílami.

Jména a mluva

Rusalky mají stejně jako víly jména se dvěma slabikami (Váel, Sína…). Rusalky podobně jako víly (oproti hejkalům a lešijům) o sobě mluví klasicky v 1. osobě (tedy “já chci”). Mohou však klidně použít i 3. osobu.  

Hraní rusalek

Rusalky se chovají podobně jako víly a platí pro ně stejné informace (viz víly). Vodníci a rusalky jsou na společensky stejné úrovni a mají stejná práva.

KŘTINY

Křest, nebo rituál uvedení do života, je takové vodnické vítání občánků. Celý rituál je prostoupen silnou magií a nelze ho brát na lehkou váhu nebo úplně vynechat. Dítě teprve zde dostává jméno a stává se členem vodnického rodu. Je přítomen i patron dítěte, který přísahá, že bude dítě chránit, jako by bylo jeho vlastní. Celá událost je důvodem velkého veselí pro celý rod.

Výběr patrona pro dítě je zcela v režii rodičů (v rámci hry Lakšen a Širana). Patronem může být vodník, hejkal i lešij, ideálně se silným vztahem k rodičům a tím pádem i k dítěti. Stejně tak jméno pro malého vodníčka si rodiče určí sami.

Podoba rituálu není daná. Může například probíhat u vody, kde ponořením dítěte pod hladinu dojde k vytvoření pouta vodníka s vodou apod. Křest bude probíhat ve třetím neragu (sobota cca 21:00).

HARÉ

Viz víly. Rusalky mohou uzavřít haré pouze s vodníky.

Herní prvky

Taly

Rusalky používají taly stejně jako víly (viz víly).

Kouzla

Kouzla rusalek jsou stejná jako u víl. Navíc ale ovládají kletbu, která způsobí utopení. Kletba nejde sesílat na kouzelníky – tedy vodníky, lešije a další. Nepůsobí také na jiné rusalky a bludičky.

Topení

Toto kouzlo funguje jinak, než ostatní. Nemá zaklínadlo a používá se tak, že kouzelník vztáhne obě ruce proti cíli (případně se dotýká jednou rukou vody) a odříkává kletbu. Po cca 10ti vteřinách se oběť začíná topit. Začne se jí špatně dýchat, drží se rukama za krk apod. Po cca minutě cíl kouzla zahyne.

Barvy pro hejkaly

Vodníci nevyužívají čarovných barev jako hejkalové a rusalky je neumí používat tak jako víly.