Herci cizích postav

Zde jsou informace pro ty, kteří nám se hrou pomáhají: herce cizích postav, fotografy apod.

Herní informace
Všichni herci cizích postav by měli mít v mailu odkaz na složku hry. V dokumentu je nejdůležitější rozdělení rolí. Hlavní role jsou obvykle vybrány nějaký čas dopředu, vedlejší se doplní pár dní před hrou.

Ve složce Cizí postavy najdete popis všech důležitých cizích postav. U každé pak bude i podrobný popis scén, které se jí týkají. Vše dostanete na místě v papírové podobě, ale raději si i stáhněte.

Dalším dokumentem je Scénář. V něm najdete úplně všechno, co se ve hře děje. Je hodně dlouhý a nemá cenu ho číst celý. Pokud není popis v manuálu postavy, kterou hrajete, tak se můžete podívat sem, co postava dělá.

Pokud budete mít čas, můžete si načíst relevantní postavy, se kterými budete jednat. Ten najdete v části Hráčské postavy.

Hráči krátkodobých postav
Ve hře se vyskytují krátkodobé postavy, tj. takové, které se tváří jako hráčské, ale brzy zemřou nebo odejdou ze hry. Pokud takovou postavu hrajete, chovejte se jako hráči, účastněte se seminářů apod. Zároveň si ale prostudujte scénář apod. Jakmile vaše role skončí, přesunete se do organizátorské báze a budete hrát klasické cizí postavy.

Co se naučit
Bude určitě výhodou, pokud si načtete části Mechaniky a Svět, uvedené na tomto webu. Pokud hrajete postavu, která má nějakou hráčskou rasu (hejkal, vodník pod.), tak se podívejte i na mechaniky příslušné rasy. Můžete se také účastnit příslušných seminářů na hře, abyste vše pochopili.