Historie

Níže uvedená historie je stručná, ale zcela postačuje pro obsah hry. Podrobnější historie světa je zde: Historie – Pravda (awainqerch.cz) Hráčské postavy ji však neznají.

ONYXOVÝ VĚK (-2800 A VÍCE)

První legendy vypráví k Snovém světě, kde žil Lesní lid pod nadvládou krutých běsů. Pod vedením lešijů se však vzbouřil a uprchl do našeho světa. Přísahal, že se už nikdy nenechá zotročit.

TYRKYSOVÝ VĚK (-2800 AŽ -2100)

Svět, na který přišli, byl temný a pustý. Děti lesa postupně probudily lesy a šířily život po celé zemi. Vytvořily pravidla pro svoji společnost. Na konci věku byla už země celá zelená a prosvětlená sluncem.

SAFÍROVÝ VĚK (-2100 AŽ -1400)

V kořenech hor vznikl Lid kamene a po celý věk panovaly války mezi nimi a Lesním lidem. Na konci věku se kmeny Dětí lesa spojily do prvního Divokého honu a trpaslíky s jejich otroky zahnali zpátky pod zem.

PERLOVÝ VĚK (-1400 AŽ -700)

Písně zpívají o neštěstí a hrůzách na jihu a východě. Z moře prý připlul nový lid, který zpustošil loviště Lesního lidu. V Šerboru ale život plynul beze změn. Pouze občas se objevili uprchlíci z jihu. V té době vzniklo Srdce lesa. S jeho pomocí se víly rodu Gadua naučily oživovat mrtvé. V té době se narodily nejstarší hráčské postavy.

RUBÍNOVÝ VĚK (-700 AŽ 0)

Na začátku věku přišel do Šerboru vodník Ichori a založil zde rod Blagatyn. Kmeny Lesního lidu severně od řeky Ztrach, kam spadá i Šerbor, se začaly více scházet v období havak a začali volit svého vládce – Lesního krále. Mimo období havak však rody mohly bojovat mezi sebou. Poté se na severu objevil Lid plání a začal plenit země Lesního lidu. Některé rody prchly, jiné se snažily bojovat a byly poraženy. Před začátkem našeho příběhu rody Vírhaš a Akšarán dorazily do Šerboru.