Historie

Níže uvedená historie je stručná, ale zcela postačuje pro obsah hry. Podrobnější historie světa je zde: Historie – Pravda (awainqerch.cz). Hráčské postavy ji však neznají.

Onyxový věk (-2800 a více)
První legendy vypráví k Snovém světě, kde žil Lesní lid pod nadvládou krutých běsů. Pod vedením lešijů se však vzbouřil a uprchl do našeho světa. Přísahal, že se už nikdy nenechá zotročit.

Tyrkysový věk (-2800 až -2100)
Svět, na který přišli, byl temný a pustý. Děti lesa postupně probudily lesy a šířily život po celé zemi. Vytvořily pravidla pro svoji společnost. Na konci věku byla už země celá zelená a prosvětlená sluncem.

Safírový věk (-2100 až -1400)
V kořenech hor vznikl Lid kamene a po celý věk panovaly války mezi nimi a Lesním lidem. Na konci věku se kmeny Dětí lesa spojily do prvního Divokého honu a trpaslíky s jejich otroky zahnali zpátky pod zem.

Perlový věk (-1400 až -700)
Písně zpívají o neštěstí a hrůzách na jihu a východě. Z moře prý připlul nový lid, který zpustošil loviště Lesního lidu. V Šerboru ale život plynul beze změn. Pouze občas se objevili uprchlíci z jihu. V té době vzniklo Srdce lesa. S jeho pomocí se víly rodu Gadua naučily oživovat mrtvé. V té době se narodily nejstarší hráčské postavy.

Rubínový věk (-700 až 0)
Na začátku věku přišel do Šerboru vodník Ichori a založil zde rod Blagatyn. Kmeny Lesního lidu severně od řeky Ztrach, kam spadá i Šerbor, se začaly více scházet v období havak a začali volit svého vládce – Lesapána. Mimo období havak však rody mohly bojovat mezi sebou. Poté se na severu objevil Lid plání a začal plenit země Lesního lidu. Některé rody prchly, jiné se snažily bojovat a byly poraženy. Před začátkem našeho příběhu rody Vírhaš a Akšarán dorazily do Šerboru.