Mechaniky a chování

Obecné

Fyzická a psychická bezpečnost

Bezpečnost všeobecně má přednost před hrou. Pokud se hráč bude cítit opravdu za mírou své psychické či fyzické komfortní zóny, je možné využít pravidla RUDÁ STOP, které okamžitě zastaví hru a umožní hráči odejít stranou. Ten poté může kdykoliv navštívit některého organizátora, který s ním problémovou situaci může v poklidu probrat. V případě zranění se hra přerušuje automaticky. Na hře bude přítomen zdravotník a člověk na psychickou bezpečnost, který případné zranění může ošetřit či zajet do nemocnice.

Pokud byste měli pocit, že ještě nejste na hranici RUDÉ STOP a nechcete kazit hru ostatním hráčům, ale prostě vám jen dané téma není příjemné, má hra heslo TOČÍ SE MI HLAVA/JE MI NEVOLNO, které hráči umožní bez přerušení odejít a vyhledat případnou pomoc organizátorů.

Intimita

Pro znázornění sexu nebo intimnějších kontaktů platí několik pravidel:

Pokud vím, že s nějakým jiným účastníkem hry bude řešit intimní kontakt, je lépe si dopředu domluvit, jak přesně se budeme chovat, aby bylo vše pro obě strany komfortní.

V případě, že k dohodě dopředu nedojde, bude sex ztvárněn tak, že si oba účastníci vzájemně propletou prsty mezi sebe. V případě, že se jedná o sex lešije s vílou (který má simulovat spojení s rostlinnými výhonky lešije), tak propletení předchází pomalý dotyk lešije prsty po předloktí víly. Dotýkání jiných částí těla není dovoleno. V případě, že někomu vadí i výše zmíněné dotyky, tak to oznámí během seminářů.

Herní znásilnění je možné pouze po předchozí dohodě (ideálně před hrou, v nouzi během hry). Tedy i pokud postava potřebuje znásilnění ke svému příběhu a nyní je ideální chvíle, tak ho stejně nesmí provést, pokud nedošlo k dohodě, že ano a jak.

Násilí

Fyzické násilí není tématem hry a nemělo by se příliš vyskytovat. Pokud se tak přeci jenom stane, je třeba používat jen lehké prostředky a případně se nenápadně týrané osoby zeptat, co je, nebo není pro ni v pořádku.

AKCELERACE/DEAKCELERACE DĚJE

Na hře se může vyskytnout scéna, při níž si řeknete, že je dobré ji vyhrotit či opačně vám nebude příjemná. Pro tento případ zde máme zavedená tzv. palcová gesta. Pokud si myslíte, že toho ještě snesete více, dáte dotyčnému signál – palec nahoru. Znamená to, přidej, vydržím více. Palec dolů poté znamená opak, tedy je to už na hranici mé komfortní zóny. Uber prosím.

Gesto s palcem jde použít při hádce, boji zblízka apod.

DĚJSTVÍ

Čas je ve hře záměrně zrychlen, aby nedocházelo k nudným pasážím, jsou tedy události zhuštěny. Navíc hra pracuje s dějstvími. Existují tři typy dějství: nerag, dúan  a havak.

Při vyhlášení neragu odcházejí hráči do sídla svého rodu. Budou řešit příběhy v rámci rodu.

V dúanu se hráči shromáždí na místo podle své rasy (herní skupiny). Budou hrát záležitosti týkající se rasy (lešijové, víly, hejkalové).

Ve havaku jsou všichni hráči pohromadě v tábořišti.

Konec fáze a začátek nové se vždy oznamuje troubením na roh a voláním názvu dějství. Jedno zatroubení znamená, že nové dějství nastane za cca 20 minut. Dvě zatroubení značí, že nové dějství začne za 10 minut. Při trojím zatroubení se považuje nové dějství za zahájené.

Osud

Pokud hráč použije heslo “je to můj osud”, “je to náš osud” apod., tak to znamená, že se daná věc má stát a nejde tomu zabránit.

Řeč bubnů

Pokud se ozvou bubny, je to signálem pro hejkaly, že se v lese objevilo nebezpečí. Měli by ihned všeho nechat a dostavit se na své shromaždiště. Ostatní bubny neřeší. Mohou se strachovat o hejkaly, ale je jich práce bojovat s vetřelci.

Jazyky

I když Děti lesa a Lid plání mluví logicky jiným jazykem, z důvodu jednoduchosti všichni používají češtinu a vzájemně si rozumí.

Hlasování

Ve hře je občas třeba hlasovat. Děje se to tak, že ten, který zastává určitý názor, se postaví kus stranou. Ti, kdo s ním souhlasí, s stoupnou k němu. Pokud má oponenta, tak k němu si zase stoupnou jeho příznivci.

Většinou stačí optické porovnání a je jasné, kdo je vítěz. V případě víl má ale každá víla svůj hlas tak důležitý, kolik vlastní talů. Důležitý je tedy součet talů na každé straně. U lešijů zase platí, že pokud je jednou ze stran Lesní král a aspoň jeden další lešij jej podpoří, tak vyhrává.

Zranění a smrt

Postavy mohou být zraněny nebo mohou zemřít. Všechny víly umí léčit zranění. Víly všech rodů kromě bahaki a Húarva jsou napojeny na Srdce lesa a mohou oživovat mrtvé. Pokud někdo zemře, měl by zůstat na místě, dokud nepřijde víla, která by jej vyléčila. Pokud je někde mimo, může se odebrat k táboru a lehnout si kus od něj, aby si jej někdo všiml.

I když je možné téměř každého oživit, znamená to pro postavu i vílu veliké trauma, kterému se každý chce vyhnout.

Oživování není automatické. Může se vždy stát, že se nepovede. Navíc existují kouzla a schopnosti, které mohou oživení zamezit. Typickým je chytání duší, které umí vodníci (ale i někteří lidští čarodějové), nebo kletba strig.

Pasti

Ve hře se používají nášlapné pasti. Jsou tvořeny páskou polepenou listy, která se sevře po došlápnutí. Kdokoliv na takovou past šlápne, má po nějaký čas (cca minutu) zchromlou nohu a nemůže se příliš pohybovat. Může se také zhroutit na zem v bolesti.

Stopování

Některé postavy během hry někoho stopují. Stopy jsou ve dne symbolizovány lístky, které jsou zbarveny červenou barvou a umístěny na stromech. V noci je stopování řešeno pomocí svítících tyčinek. Stopovat může vždy jen ten, kdo má ve skriptu napsáno, aby tak učinil. Ostatní by měli stopy ignorovat.

Ekonomika

Lesní lid příliš nedbá o majetek. Jsou ale předměty, které jsou užitečné či krásné a mohou být předmětem směny. Ve hře se vyskytují hrnečky a zlato.

Hrnečky jsou velmi vzácné. Používají se na výrobu kouzelných Slz, vodníci je používají na uschovávání duší, hodí se ale každému jako nádoby. Jeden hrneček má cenu tří valounků zlata.

Pokud je na hrnečku stuha, tak to znamená, že v hrnečku je duše. Pokud se takového hrnečku dotkne kdokoliv, kromě majitele, tak zemře. Duše ale stejně neunikne (i pokud by bylo víčko otevřené). Hrneček nejde ani nijak přemístit nebo ukrást.

Fungování lešijů

Každý lešij obsahuje vzpomínky všech předchozích lešijů svého rodu (byť některé třeba ne tak jasně) a chová se stejně jako jeho předci. Nemá tedy význam příliš řešit, jestli nějaký skutek vykonal Vírhaš nebo jeho otec Vírhaš. Je to v podstatě stejná osoba.

Lešijové jsou moudří a znají nejvíce příběhů. Je zvykem, že za nimi ostatní Děti lesa chodí a ptají se na různé příběhy.

Lešijové jsou absolutní vládci lesního lidu a všichni se k nim chovají s bázní a úctou. Při jednání s nimi je třeba dodržovat následující zvyky:

Lesní lid nepoužívá vykání. Lešije však oslovuje slovem “mocný”. Buď ve tvaru “mocný Gaduo, můžeš mi říct…”, nebo pouze “mocný, můžeš mi říct…”.

Když lešij říká něco důležitého, ostatní šeptají poslední slovo každé jeho věty. Nemusí se nutně jednat o stejné slovo nebo krátkou větu, jde použít i jiné slovo, které vyjadřuje souhlas (např. “Tak pravíš”). Pokud lešij chce zdůraznit, že šepot vyžaduje, tak udeří holí do země.

Pokud jde lešij, všichni ostatní by se měli rozestoupit. Žádný hejkal ani víla by se neměli k lešijovi přiblížit blíže, než na dosah napřímené paže. Pokud s ním ovšem chtějí jednat, mohou přijít blíže, nebo se i lešije dotknout. Ale pouze uctivě a se sklopeným zrakem.

Hejkalové a víly se nesmí podívat lešijovi do očí. Pokud se lešij sám podívá do jejich očí, sklopí zrak.

Kouzla

Lešijové ovládají mocnou magii. Kouzlit umí také vodníci a trochu rusalky. Existují tři běžné typy kouzel – kletby, bojová kouzla a kouzla magického souboje. Kletby a bojová kouzla nejsou použít na lešije a vodníky. Na ty je možné zaútočit jen pomocí magického souboje.

Xapan – Odhození (ruka v pěst)

Cílová postava je odhozena cca 2 m ve směru od sesilatele. Pokud nemůže ustoupit, např. protože je za ní překážka, je lehce zraněna.

Huaka – strach (namířený ukazováček)

Cílová postava se vyhýbá cca minutu kontaktu se sesilatelem: nesmí se k němu přiblížit na dosah zbraně a pokud se přiblíží sesilatel, musí se od něj vzdálit. Také nesmí provádět útočné akce proti sesilateli, pokud má možnost se boji s ním vyhnout (tedy je-li zahnána do úzkých, normálně bojuje), a musí předvádět strach.

Šivanú – ochromení (roztažené prsty)

Cílová postava je cca minutu ochromená a nemůže se hýbat. Může pouze mluvit. Je pak velice jednoduché jí zabít zbraní.

Dušení / Topení

Toto kouzlo funguje jinak, než ostatní. Nemá zaklínadlo a používá se tak, že kouzelník vztáhne obě ruce proti cíli (případně se dotýká jednou rukou vody) a odříkává kletbu. Po cca 10ti vteřinách se oběť začíná topit. Začne se jí špatně dýchat, drží se rukama za krk apod. Po cca minutě cíl kouzla zahyne.