Vodníci

Vodníci obývají blata a řeky. Mohou dýchat ve vodě, ale i na vzduchu. Nemají tolik moci jako lešijové, ale jsou zruční lovci podobně jako hejkalové. Vodníci čerpají svou kouzelnou moc z vody a z duší utonulých. Ty shromažďují v hrnečcích na dně tůní a jezer.

Množství duší udává moc a společenské postavení jednotlivých vodníků. Obvykle ten, kdo má duší nejvíce, se stává patriarchou a vládne ostatním. Jeho moc nad ostatními není ale tak silná jako u lešijů a občas bývá svržen jiným vodníkem.

Hra vodníků během fází dúan je různá. Patriarcha, tedy Ichori Blagatyn, je považován za člena Kruhu lešijů a bude trávit dúan s lešiji. Širan a Česilen jsou během fáze dúan s hejkaly.

Jména a mluva

Vodníci mají jména různá a jejich délka nevypovídá o postavení (jako je tomu u jiných ras). Název rodu Blagatyn používají podobně jako lidé příjmení. Vodníci (oproti hejkalům a lešijům) o sobě mluví klasicky v 1. osobě (tedy “já chci”). Mohou však klidně použít i 3. osobu.  

Hraní vodníků

Chování

Vodníci jsou ze všech Dětí lesa nejpodobnější lidem. Jsou více divocí, kontaktní, ale jinak se mohou chovat normálně. Jejich rodiny se také poměrně podobají klasickým lidským rodinám. Vodníci a rusalky jsou na společensky stejné úrovni a mají stejná práva.

Hierarchie

Hlavou rodu je vždy vodník a to ten, který vlastní jevíce duší. Vyvolat volbu nového patriarchy může vodník, který má pokřtěného dědice a dostatek duší. Patriarcha tuto výzvu nesmí odmítnout. Do volby se pak může zapojit každý vodník, který vlastní nějaké hrnečky. Každý vodník předloží své hrnečky a ukáže duše v nich. Běžná duše v obyčejné mušli (lidé, víly, hejkalové…) se považuje za jeden bod, duše mocné bytosti (lešij, běs) se počítá za body tři. Je možné, aby se jeden vodník vzdal svých hrnečků ve prospěch jiného vodníka. Tento vodník pak své duše nenávratně ztrácí. Body se sečtou a vodník s více body vyhrává a stává se patriarchou a vůdcem rodu. Jeho rusalka se tak automaticky stává matriarchou.

Křtiny

Křest, nebo rituál uvedení do života, je takové vodnické vítání občánků. Celý rituál je prostoupen silnou magií a nelze ho brát na lehkou váhu nebo úplně vynechat. Dítě teprve zde dostává jméno a stává se členem vodnického rodu. Je přítomen i patron dítěte, který přísahá, že bude dítě chránit, jako by bylo jeho vlastní. Celá událost je důvodem velkého veselí pro celý rod.

Výběr patrona pro dítě je zcela v režii rodičů (v rámci hry Lakšen a Širana). Patronem může být vodník, hejkal i lešij, ideálně se silným vztahem k rodičům a tím pádem i k dítěti. Stejně tak jméno pro malého vodníčka si rodiče určí sami.

Podoba rituálu není daná. Může například probíhat u vody, kde ponořením dítěte pod hladinu dojde k vytvoření pouta vodníka s vodou apod. Křest bude probíhat ve třetím neragu (sobota cca 21:00).

Haré

Viz lešijové. Vodníci mohou uzavřít haré pouze s rusalkami. Vztah s vílou se považuje za krís.

Vodníci u hejkalů

Pro vodníky platí následující prvky, popsané u hejkalů (viz hejkalové): Hierarchie a zkoušky, Mochva, Ren. Mají ale význam především pro Širana a Česilena.

Herní prvky

Chytání duší

Každý vodník umí chytit duši čerstvě mrtvého tvora (ne zvířete). V průběhu hry budou moci chytat duše lidí (cizí postavy), popřípadě mrtvých hráčů. Není možné zabíjet jiné hráče a sebrat jim duše, pokud to přímo neukládá skript. Hráče s chycenou duší nelze oživit! V některých případech duši z mrtvého těla chytit nelze, například duši víly, které se právě narodil lešij (dítě svými parůžky matce rozpáře břicho a tím ji zabije, zároveň ale zkonzumuje její duši, takže není co chytit).

Pro chycení duše je potřebný keramický hrneček s pokličkou. Nějaké hrnečky má každý vodník do začátku, jiné lze získat během hry (např. koupit od potulných skřítků či jiných rodů). Chycení duše je krátký rituál, jehož podobu si volí hráč sám. Během rituálu je potřeba dovnitř hrnečku vložit mušle a na hrdlo hrnečku přivázat pentli svojí barvy (Ichori zelená, Širan červená, Česilen modrá). Pro chycení duše lešije nebo běsa se musí použít mušle ze zlata. Není možné chytit obyčejnou duši do zlaté mušle.

V jednom hrnečku můžou být až tři duše. Počet duší v hrnečku je znázorněn příslušným počtem pentlí na hrdle hrnečku. V hrnečku musí být také příslušný počet mušlí. Během jednoho setkání není možné získat více než jednu duši. Kupříkladu skupina hráčů zabije pět lidí, každý vodník tedy může chytit jen jednu duši. Rituál nějaký čas trvá a než by se vodník dostal ke druhé duši, už by unikla do Návi (Podsvětí). Duši je tedy potřeba chytit hned po skončení boje (dokud jsou na místě příslušní herci cizích postav).

Vodníci svoje duše obvykle nechávají v sídle rodu, ale stává se, že má nějaký vodník i další duše, ukryté jinde. Je nebezpečné otvírat cizí hrnečky. Kdo tak učiní (ať se jedná o vodníka, nebo třeba o vílu), kouzlo svázané s duší jej zabije. Duše ale neunikne. Propustit ji může jen vlastník duše. Vlastník může také otevřít hrneček v přítomnosti ostatních a duše nikomu neublíží.

Zranitelnost vodníků

Vodník mohou být mimo jiné zraněni taky pomocí dvou speciálních propriet. První z nich je sůl, odvěký nepřítel vodníků. Vodník nemůže překročit místo, kde je sůl vysypaná (na hře znázorněno pískem). Například je-li budova obsypaná solí (pískem), vodník se do ní nedostane.

Druhým nepřítelem vodníků je lýko. Při dotyku lýkem cítí vodník silnou bolest, ztrácí kouzelné schopnosti a může se jen pomalu pohybovat.

Sůl a ani lýko nedokážou vodníka zabít, nicméně ho dokážou vyřadit z boje a udělat z něj jednoduchý terč.

Kouzla

Vodníci umí kouzlit podobně jako lešijové (viz lešijové). Umí ovládat bojová kouzla a kouzelný souboj, ale ne kletby.

Její magická moc se ale zvyšuje podle počtu vlastněných duší. Za každé tři duše mají jednu moc. Duše lešije nebo běsa se považuje za tři běžné duše.

Schopnosti hejkalů

Pro vodníky platí následující mechaniky, popsané u hejkalů (viz hejkalové): Totemy, Lov a boj (nenápadnost, pasti, jedy). Mají ale význam především pro Širana a Česilena. Ichori nemá zbraně a bude vždy preferovat magii.