Rozeklané hory (Pusté země)

Geografie

Rozeklané hory jsou největším pohořím světa. Rozkládají se od západních hranic Likae až k Popelavému hvozdu na východě. V podstatě rozděluje celý kontinent na dvě části – severní a jižní. Západní část pohoří spadá pod území Likae, případně Strynova. Jako pravé Rozeklané hory se nazývá část od Skučícího průsmyku dál na východ.

Vzhledem ke své velikosti jsou hory skutečně rozmanité. Od zalesněných kopců přes vysoké štíty pokryté ledovcem.

Rozeklané hory jsou prameništěm většiny řek na kontinentu.

Historie

První obyvatelé Rozeklaných hor byli trpaslíci, permoníci a ostatní z Lidu kamene. Nejprve byli dominantní rasou obři, kteří lovili ostatní malé bytosti. Jak se ovšem zlepšovala trpasličí technologie a vznikaly větší klany, stali se z lovců lovení a nakonec otroci. Do role otroků se dostali i permoníci, kteří sloužili vládnoucím trpaslíkům především jako kopáči.

Trpasličí klany se za čas dostaly do konfliktu s Lesním lidem a vybojovali s ním mnoho válek. Lid kamene zkoušel dobít i území pod horami, ale neuspěl. Lesní lid však hory nikdy neovládl.

Po vzniku lidské Říše došlo k několika pokusům hory dobít, ale lidé včas pochopili marnost tohoto počínání a nakonec se s trpaslíky spojili. Sláva a moc trpasličích klanů však začala postupně upadat. Jejich poslední velká válka byla s démony z Šíleného lesa. I když byli démoni poraženi, trpaslíci byli tak oslabeni, že se jejich moc v podstatě rozpadla.

Vláda

Rozeklané hory nemají jednotnou vládu. Na většině území nežije nikdo. Zbytek je rozdělen mezi trpasličí klany, kmeny divokých srbjanů a kmeny obrů. Jedinou výjimkou je oblast kolem města Pirož, kterou stále pevně ovládají trpaslíci.

Obyvatelstvo

Většinu obyvatel tvoří trpaslíci. Jedná se o horské trpaslíky, kteří se v mnohém liší od svých pouštních příbuzných z Marage. Jejich nejnápadnějším znakem jsou vysoké červené čepice, značící nadřazenost nad permoníky. Žijí převážně na povrchu země, v horských údolích. Část má však svá sídla i pod zemí, v obřích slujích pod horami.

Permoníci nejsou tak četní, jejich domov je spíše v západní části hor. Dříve byli téměř všichni permoníci otroky trpaslíku, dnes již situace není tak jednoznačná. Mnoho z nich žije v samostatných kmenech, které poslouchají pouze vlastní šamany.

Především ve východní části hor je značné množství srbjanských kmenů. Tito barbaři s rusými vlasy sem přišli při první vlně lidské migrace a obsadili značnou část Východu.

Náboženství

Hlavními božstvy uctívanými v horách jsou Svarog a Veles. Srbjané obvykle nosí oběti Přírodě. Obři jsou příliš hloupí, aby něco uctívali.

V Piroži je hlavním božstvem Trojan. Místné obyvatelé mají silný vztah ke smrti a Trojan představuje její bránu. Vládci města staví hluboké hrobky a nechají svá těla mumifikovat.

Ekonomika

Hlavním zdrojem obživy je lov a těžba vzácných kovů. Kovy jsou pak prodávány do Orlického knížectví a Černé bašty na jihu a do Lesních států na severu.

Nejvzácnějším kovem těženým v Rozeklaných horách je jablonit. Těží se především ve východní části hor. Dnes žije jen málo tvorů, kteří jej dokážou opracovat, ale poptávka po tomto kouzelném kovu je stále vysoká. Kvůli těžbě se také v horách čas od času vyskytují jablomutanti – lidé (nebo třeba i permoníci či trpaslíci), kteří působením kovu zmutovali.

Důležitá místa

PIROŽ

Několikapatrové město v úzké rokli v horách. Většina obyvatel obývá vrchní patra, spodní tvoří staré krypty a zřícené budovy.

JABLONITOVÁ VĚŽ

V opuštěném údolí se nachází jedna ze tří jablonitových věží, postavených mágy Ŕíše. Sem se uchýlil poslední arcimág a jeden čas vybudoval kolem věže malý stát.

BOUŘNÁ HORA

Nejvyšší hora světa. Na jejích svazích žijí stáda hromových býků.

Důležité postavy

OLLEG

Vládce Piroži, trpaslík pověstný svou enormní tloušťkou a vychytralostí.

ZLATOROG

Božská bytost, syn boha Triglava, který má podobu zlatého kamzíka. Je moudrý a pomáhá potřebným. Církev jeho existenci odmítá.

TŘÍOKÝ

Mystický obr, považovaný za nejlepšího věštce na světě. Pracoval v jablonitovém dole a tam zmutoval. Má tři oči a ani na jedno nevidí.