Srbjanské pustiny (Divoké země)

Kamenitá pahorkatina na východě od Staršinských států. Území je nehostinné, s řídkou vegetací. Srbjanské pustiny se nazývají podle kmene Srbjanů, který je obývá. Bez magické síly druidů a četných nájezdů by zde patrně jen obtížně přežili.

Důležitá místa

ŠERAVA

Nazvaná podle své našedlé barvy, Šerava pramení ve východní části Rudých hor a teče rovinatou krajinou mezi Slánským knížectvím a územím Srbjanů. Protéká Dišský hvozd, kde je zásabena mnoha přítoky a míří dále na jih, kde odděluje území Srbjanů a Ležiců. Kvůli Sinavým vrchům se stáčí na západ a končí v nevysychající Rmutné bažině.