Firion (Pětiměstí)

Lidé z Firionu jsou podle jejich vlastních slov nejlepší námořníci na světě. Pravdou je, že lodě z Firionu brázdí nejenom vody při pobřeží Kilum Taar, ale pronikají až za řeku Jalik do Zeleného moře a občas ještě mnohem dál. Stateční Firionští plavci obepluli Pláně zmaru a dostali se až na takzvaný dálný jih, odkud přivezli věci nevídané. Nebezpečnost této plavby však většinu kapitánů odradí. Firionšrí se pouští i do nepřátelských prostor kolem Kelpiích ostrovů a Bílého moře. Kromě výprav a obchodních plaveb se mnozí kapitáni z Firionu zabývají korzárstvím na lodích z Tristarisu, rovněž ale přepadávají osady s Tristarisem spojené. Firion je neodmyslitelně spojen s působením mocného a starého námořnického rodu Finků, který je v podstatě suverénním vládcem města.